Anafylaxie

PrintVerstuur per e-mail

Wat is anafylaxie?

Anafylaxie is een levensbedreigende allergische reactie van het gehele lichaam op bijvoorbeeld een bepaald voedingsmiddel. Als één van de reacties van het lichaam verwijding van de bloedvaten is, waardoor je in een shocktoestand raakt, dan spreek je van een anafylactische shock.

Wat zijn de verschijnselen?

De eerste symptomen treden meestal al op binnen een paar minuten na het nuttigen van het voedingsmiddel. Het kan echter ook een half uur tot enkele uren duren. Hoe sneller de reactie optreedt, des te ernstiger is het verloop. Zodra de anafylactische reactie begint, volgen de symptomen elkaar in snel tempo op.

Symptomen zijn:

  • Huidreacties: jeuk, galbulten, roodheid en zwellingen
  • Maag-darmklachten: braken, buikkramp, misselijkheid en diarree
  • Zwellingen van gelaat, hals en keel
  • Een onbestemd gevoel, angst

Levensbedreigend wordt het als de klachten de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel betreffen:

  • Bloeddrukverlaging
  • Flauwvallen
  • Een gezwollen tong of keel;
  • Moeite met ademhalen

Uiteindelijk kan dit leiden tot bewusteloosheid (anafylactische shock).

Wat is ertegen te doen?

Om een anafylactische reactie te voorkomen is het uiterst belangrijk dat je het allergeen (de stof waarvoor je allergisch bent) helemaal vermijdt. Voedsel hoeft maar een klein spoortje te bevatten en het kan al een zeer heftige reactie geven. Wat het extra lastig maakt, is dat allergenen (of sporen ervan) kunnen voorkomen in voedingsmiddelen waarin je ze helemaal niet verwacht. Een kibbeling van de visboer kan zomaar gebakken zijn in arachideolie (= pindaolie), en in waterijs kan koemelk zitten. Het is belangrijk om je hier goed over te laten informeren bij de diëtist.

Spoedgeval

Wanneer je toch een anafylactische reactie krijgt, dan is dat een medisch spoedgeval. Het is van levensbelang om direct professionele hulp in te (laten) roepen. Voordat de ambulance ter plaatse is, kunnen andere eerstehulpmaatregelen (mond-op-mondbeademing) worden toegepast.

Voorzorgsmaatregelen

Veel patiënten die al eerder te maken hebben gehad met een anafylactische reactie, zijn in het bezit van een speciale injector, zoals een Epi-pen. Dit is een pen met adrenaline die in de bloedbaan geïnjecteerd kan worden. De adrenaline vernauwt de bloedvaten, waardoor de bloeddruk weer stijgt. Daarnaast heeft het effect op de luchtwegen, zodat de benauwdheid weer afneemt.

Wat kan de diëtist betekenen?

Wanneer je een voedselallergie hebt, is het uiterst belangrijk om bepaalde voedingsmiddelen volledig te vermijden. De diëtist geeft hiervoor handreikingen en helpt vervelende verrassingen te voorkomen. Hij of zij kan aangeven waar je op moet letten, hoe je verpakkingen moet lezen en welke benamingen er zijn voor het allergeen. Ook krijg je tips hoe je met een allergie om kunt gaan in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij etentjes en feestjes.

Wanneer contact opnemen?

  • Heb je een anafylactische reactie gehad?
  • Heb je een verhoogde kans op een anafylactische reactie?

Dan is het verstandig om contact op te nemen met een diëtist. Samen met haar kun je bespreken hoe je het risico op een (nieuwe) anafylactische reactie kunt minimaliseren.

Links

Anafylaxis.nl
Stichting Voedselallergie
Allergieplein